रविवार, 19 सितंबर 2010

पाडो


पक्को राग गाण लागयो,
कब्बाल जी बाडो।
खूब लम्बी हेक काडी,
जोर लगायो डाडो।
रामूड़ै गी दादी,
बोली, बस कर लाडी।
काल ईंयां ई अरड़ायो हो,
अर मर गयो म्हारो पाडो।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें